οι εγκαταστάσεις μας

Η L.A. Farm A.E. είναι από τις πλέον σύγχρονες εταιρίες τυροκομικών προϊόντων στην ελληνική επικράτεια, η οποία συνδυάζει τη θεσσαλική παράδοση με τις συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία, όπως οφείλει ένας ισχυρός Ελληνικός όμιλος.
Εκτός από τις εγκαταστάσεις παραγωγής φέτας και λευκών τυριών, η L.A. Farm A.E. διαθέτει ένα υπερσύγχρονο τμήμα συσκευασίας προϊόντων. Συνολικά, η βιομηχανία καταλαμβάνει έκταση 160.000 τ.μ., με εγκαταστάσεις που απλώνονται σε 50.000 τ.μ.

LA Farm